Tính toán kích thước khuôn khi thiết kế

Tính toán kích thước khuôn khi thiết kế

Tính toán kích thước khuôn khi thiết kế

Kích thước lòng khuôn gắn liền với máy ép phun được xác định bởi hình dạng của chi tiết liên quan hoặc phương pháp phun, khi đó kích thước của khuôn bị giới hạn bởi kích thước trụ dẫn “tie bar” , hướng, hoặc hành trình kẹp khuôn .

Khoảng cách giữa các trụ dẫn đã được cố định tùy theo máy ép phun; do đó khi xác định kích thước ngang, và dọc của khuôn cần chú ý đến khoảng cách này, khoảng cách của trục dẫn máy ép nhựa.

Trong ví dụ minh họa dưới đây, kích thước dọc và ngang của khuôn sẽ xác định như sau:

  1. Chiều cao của chi tiết phải nhỏ hơn độ cao giữa các thanh nối và chiều rộng của chi tiết phải nhỏ hơn chiều ngang giữa các trụ dẫn
  2. Chiều cao của chi tiết phải nhỏ hơn chiều cao của tấm chày “cavity plate” và tấm cối “core plate” và chiều rộng của chi tiết phải nhỏ hơn chiều rộng giữa các trụ dẫn.
  3. Chiều rộng của sản phẩm phải nhỏ hơn chiều rộng của các trụ dẫn, Chiều cao của sản phẩm phải nhơ hơn chiều cao của tấm chày và tấm cối.
Tính toán kích thước khuôn khi thiết kế
Tính toán kích thước khuôn khi thiết kế

>>> Thiết kế khuô 3 tấm tại Hà Nội

Kiểu thủy lực tịnh tiến

Với hành trình kẹp khuôn được xác định trước cho mỗi máy ép, chiều dày nhỏ nhất và và lớn nhất của khuôn được xác định cần tính toán theo hành trình này. .

Với phương pháp thủy lực tịnh tiến, khi khoảng hở (hành trình kẹp khuôn + giá trị độ dày nhỏ nhất của khuôn) được giữ không đổi, chiều dày khuôn được xác định bởi hành trình kẹp khuôn.

Lấy chiều dày nhỏ nhất của khuôn cao hơn chiều dày nhỏ nhất viết trong hướng dẫn sử dụng máy của máy ép nhựa.

( Khoảng hở = Hành trình kẹp khuôn lớn nhất + độ dày nhỏ nhất của khuôn )

Lấy chiều dày lớn nhất của khuôn nhỏ hơn chiều dày nhỏ nhất của khuôn + giá trị điều chỉnh chiều dày khuôn.

( Khoảng hở = hành trình kẹp khuôn nhỏ nhất + độ dày lớn nhất của khuôn )

Tính toán kích thước khuôn khi thiết kế
Tính toán kích thước khuôn khi thiết kế

Kiểu đòn khuỷu

Do hành trình kẹp khuôn được xác định trước không quan tâm đến chiều dày khuôn, chiều dày khuôn được điều chỉnh bởi một cơ cấu điều chỉnh chiều dày khuôn, nó được gắn vào cơ cấu kẹp khuôn.

Kiểu đòn khuỷu, khoảng hở được xác định được xác định bởi chiều dày khuôn.

>> Khả năng tháo sản phẩm trên khuôn ép nhựa

Chi tiết hơn

Ở đây có 2 kiểu thiết bị kẹp “clamping device” khuôn: Kiểu thủy lực tịnh tiến và kiểu trục khuỷu.

Như kiểu thủy lực tịnh tiến sử dụng xi lanh thủy lực, lực kẹp khuôn luôn điều chỉnh được bất cứ chỗ nào trong miền hành trình.

Đối với kiểu trục khuỷu, nếu kiểu trục khuỷu được sử dụng trên thiết bị máy, lực lực kep khuôn sẽ chỉ là hành trình kẹp khuôn lớn nhất. Do đó, thiết bị kẹp khuôn có thiết bị điều chỉnh áp lực khuôn.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn quan tâm tìm hiểu giải pháp?

Đăng ký ngay để nhận thông tin về xu hướng công nghệ thiết kế chế tạo khuôn mẫu.
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN / BÁO GIÁ