Cấu trúc của khuôn đột lỗ

Cấu trúc của khuôn đột lỗ

Cấu trúc của khuôn đột lỗ

Khuôn đột lỗ là một phụ kiện tương ứng với máy đột lỗ. Phôi bị biến dạng dẻo dưới tác dụng tổng hợp của máy đột và lực cản của khuôn để hoàn thành quá trình gia công. Khuôn đột dập là một phần thiết yếu của quá trình đột dập. Độ chính xác của khuôn đột lỗ quyết định phần lớn Độ chính xác của quá trình gia công phôi.

Cấu trúc của khuôn đột lỗ

Khuôn đột dập là nửa trên của toàn bộ cặp khuôn đột dập, tức là khuôn đột dập được gắn trên rãnh trượt của máy dập. Phần đế trên là phần trên cùng có hình dạng tấm của khuôn trên. Khi phôi gần với thanh trượt ép, nó được cố định bằng tay cầm khuôn hoặc trực tiếp bằng thanh trượt ép. Khuôn dưới là nửa dưới của toàn bộ cặp khuôn, tức là các khuôn được lắp trên bề mặt làm việc của máy ép.

Cấu trúc của khuôn đột lỗ
Cấu trúc của khuôn đột lỗ

>>> Công ty gia công khuôn đột lỗ

Đế khuôn dưới là một bộ phận giống như tấm trên bề mặt đáy của khuôn dưới và được cố định trực tiếp trên bề mặt làm việc hoặc tấm lót của máy ép trong quá trình làm việc. Thành lưỡi là thành bên của lưỡi cắt của lỗ đột dập. Độ dốc cạnh là độ dốc ở mỗi bên của thành lưỡi của hốc khuôn. Đệm hơi là một mái vòm với khí nén làm động lực.

Ống dẫn hướng đột là một bộ phận hình ống cung cấp hướng dẫn chính xác cho chuyển động tương đối của đế khuôn 2 tấm trên và dưới. Hầu hết chúng được cố định ở đế khuôn trên và được sử dụng cùng với các thanh dẫn hướng cố định trên đế khuôn dưới. Tấm dẫn hướng là một bộ phận dạng tấm có lỗ bên trong được khớp chính xác với đột, dùng để đảm bảo sự ăn khớp lẫn nhau của đột và đột và đóng vai trò xả (mảnh). Bộ phận hướng dẫn là một bộ phận hình trụ cung cấp hướng dẫn chính xác cho chuyển động tương đối của đế khuôn trên và dưới. Hầu hết chúng được cố định vào đế khuôn dưới và được sử dụng cùng với ống dẫn hướng được cố định trên đế khuôn trên.

Chốt dẫn hướng là một bộ phận hình chốt nhô ra trong lỗ vật liệu để định hướng vị trí của nó trong khuôn. Khuôn dẫn hướng là khuôn đột dập được dẫn hướng bởi tấm dẫn hướng. Khi dùng khuôn, khuôn lồi không rời đĩa dẫn hướng. Tấm dẫn hướng là bộ phận dẫn hướng dạng tấm để dẫn vật liệu của dải (băng, cuộn) vào khuôn. Ván khuôn hướng dẫn là một ván khuôn trong đó trụ hướng dẫn và ống dẫn hướng trượt vào nhau.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn quan tâm tìm hiểu giải pháp?

Đăng ký ngay để nhận thông tin về xu hướng công nghệ thiết kế chế tạo khuôn mẫu.
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN / BÁO GIÁ